Velkommen til Haveforeningen Hestkøbgård

Hjemmesiden er skabt med det formål at relevant information samt aktiviteter i Haveforeningen Hestkøbgård formidles ud denne vej. 

Haveforeningen Hestkøbgård er tilsluttet Nordøstsjællandskredsen under Kolonihaveforbundet.  

God fornøjelse på hjemmesiden

'Du kan scrolle frem og tilbage på siden, eller benytte menuen'

Hestkøbgårds historie

Ifølge notater fra Nordøstsjællandskredsens protokol kan man fra et bestyrelsesmøde den 15. august 1975 læse, at man forventer at Teknisk Forvaltning I Birkerød snart vil indkalde til møde om udfærdigelse af kontrakt for området Hestkøbgård. 

Man bemyndigede derfor formand Erik Johansen og kasserer Louis Sørensen til sammen med S.O. Sørensen, H/F Birkerød og Peer Stauersbøl Petersen, HF/ Sjælsø, at ordne fordelingen af haverne. 

Dette skete på et møde den 22. august 1975. På mødet var yderligere Preben Rasmussen tiltrådt og man udfærdigede en liste over de passive medlemmer som kunne komme i betragtning. 

Der var oprindelig 70 passive medlemmer, men da man forlangte en ”tro og love” erklæring på at man ikke havde adgang til anden jord samt at der var indbetalt kr. 15,00 I 1974 og kr. 37,00 I 1975 I kontingent, så lykkedes det at finde frem til 46 der skulle deltage I lodtrækning om haverne på Hestkøbgårds jorde. 

Et kontraktudkast fra 1971 var færdigbehandlet 1. oktober 1975, således at medlemmerne kunne indkaldes til lodtrækningen den 5. oktober 1975 på stadioncafeteriet I Birkerød hvor de 46 haver skulle fordeles. 

Kredsen fulgte udvalgets indstilling og på et møde 15. oktober 1975 hvor H/F Hestkøbgård var repræsenteret ved Birte Hansen, John Norrie samt Verner Jacobsen, blev man enige om at indkalde til stiftende generalforsamling den 2. november 1975.

Kilde: Jubilæumsskrift fra år 2000


Fælleshuset

Fælleshuset udlejes til medlemmer og deres pårørende. 

Du kan leje vores fælleshus hvis du skal have selskabelige sammenkomster. Prisen er kr. 700,00 for en weekend - kr. 350,00 for 1 dag. 

Hertil kommer strømforbruget som afregnes efter måleraflæsning. Depositum kr. 500,00 som tilbagebetales ved tilbagelevering af lokalet i samme stand som man modtog det. 

Evt. mangler, ituslåede ting samt rengøring modregnes i depositummet.  Al henvendelse bedes rettet til Karsten i have 45. 

Se om huset er ledigt i kalenderen herunder

Kalender

Downloads - Internet links

Her på siden kan downloades forskelligt materiale som pdf filer samt links til relevante hjemmesider

Vedtægter Kolonihaveforbundet

Vedtægter Haveforeningen Hestkøbgård 2022

Ordensreglement Haveforeningen Hestkøbgård 2022

Byggereglement for opførelse af huse

Oversigt over stinavne

Sådan udryddes 'dræbersneglen'

Forsikringspolice 2022

Temalokalplan Rudersdal Kommune 2022

Kolonihaveforbundets standard lejevilkår

Internet links

Kolonihaveforbundet
Link til Kolonihaveforbundet. Her findes meget relevant materiale.

Nordøstsjællandskredsen
Link til Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællandskredsen. Hestkøbgård er underlagt denne kreds, så her kan hentes megen god information.


Køb af have

Til dig der overvejer at leje en kolonihave i Haveforeningen Hestkøbgård

Det at leje en have i vores kolonihaveforening betyder, at man træder ind i et forpligtende fællesskab. Vores forenings mål er, at medlemmerne har mest mulig glæde af deres have og medlemskab.
 
Foreningen fungerer som et normalt medlemsdemokrati med en årlig generalforsamling, der fastlægger foreningens regler, og behandler forslag fra medlemmerne om drift og aktiviteter. Her vælges også bestyrelsen, som står for det praktiske i hverdagen indenfor rammerne af ordensregler og vedtægter om brug, ophold og benyttelse af kolonihaven.
 
Vores forening er forpligtet overfor Rudersdal Kommune og Kolonihaveforbundet på forskellig vis hvad angår vedligehold af stier, fællesarealer og bebyggelse i haverne, hvorfor vi ikke bare kan gøre, som vi finder det bedst.

 For at kunne være/blive medlem af vores fællesskab er det derfor vigtigt for os, at du har sat dig ind i vores regler. Vi forventer at du overholder dem, således at vi har den samme forståelse for at færdes, og få det bedste ud af tiden i kolonihaven. Således undgår vi også misforståelser lejerne imellem. Du finder ordensregler og vedtægter på her på hjemmesiden, under 'Downloads-Internet Links'.

 Vi forventer, at du deltager i sæsonens arbejdsdage på vores fælles arealer og bidrager til foreningens arrangementer i øvrigt.
Vi har den største interesse i at brugen af haven og vores fællesarealer er til mest mulig glæde og nytte for alle medlemmer. Det kræver at vi støtter op om foreningen, tager hensyn og hjælper hinanden.

Rigtig hjertelig velkommen i Haveforeningen Hestkøbgård.

Bliv skrevet op til en have her

Praktiske oplysninger om hvordan man erhverver sig en have i H/F Hestkøbgård 

Hvordan kommer man på venteliste til en have i Haveforeningen Hestkøbgård?
Du kan søge en have ved at klikke på ovenstående link. Du bliver herefter sendt til videre til Nordøstsjællandskredsens hjemmeside, hvor du kan ansøge om en have. Husk at prioritere Hestkøbgård som 1. Prioritet 

Hvad koster det at komme på ventelisten?
Man betaler 175,- kr. om året i kontingent til Kolonihaveforbundet for et passivt medlemsskab samt gebyr for at være på ventelisten. Hvis man et år undlader at betale kontingent, glider man automatisk ud af listen og man kan kun komme tilbage på listen ved at betale kontingentet, men man bliver stillet bagerst i køen. 

Hvad koster et kolonihavehus?
Prisniveauet er meget forskelligt. Vi følger Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Når et hus skal sælges bliver det vurderet af Kredsens vurderingsudvalg, herefter bliver huset prissat. Prisniveauet ligger på 70-140.000 alt efter stand og opførselsår. 

Kan man købe et kolonihavehus på afbetaling?
Nej..kolonihavehuse afregnes altid kontant via en bankoverførsel. 

Skal man betale indskud til haveforeningen?
Ja..man betaler kr. 2.000,00 i indskud. Ved fraflytning tilbagebetales kr. 1.000,00 

Hvad koster det at have en have?
Kontingentet er for tiden kr. 1.850 halvårligtl. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Derudover afregnes for vandforbrug, alle haver er forsynet med egen vandmåler. Ligeledes skal huset være forsikret. Vælger man at være med i foreningens fællesforsikring koster det for tiden ca. kr. 1.250,00 om året. 

Hvordan er ejerforholdet når man har en have?

Grunden på ca. 300 kvm. er lejet af Rudersdal Kommune. Huset ejer man selv. 

Skal man bo i Rudersdal Kommune for at få en have?
Borgere i Rudersdal Kommune har altid fortrinsret til haverne. Såfremt en have ikke kan afsættes til en borger fra Rudersdal Kommune, bliver den tilbudt borgere udenfor kommunen. 

Bemærk...Pt optages kun borgere i Rudersdal Kommune på vores venteliste.

Kontaktpersoner

Du er velkommen kontakte os på nedenstående kontaktformular. Alle beskeder modtages af formanden og kassereren.
Drejer din henvendelse sig om at blive skrevet op til en have, skal du i stedet klikke her:

Bliv skrevet op til en have her

Bestyrelse og udvalg valgt på Generalforsamlingen 2023 

Formand: Jørgen Olsen, Astersstien 3


Kasserer: Gitte Søvsø Jensen, Clematisstien 1

Næstformand: Michael Holm, Blåbærstien 4   

Sekretær: Lene Zschau, Clematisstien 4 

Best. Medlem: Nicolaj Kampler, Astersstien 11

Bestyrelses suppleanter 

Nina Ilsøe, Erantisstien 4 

Janne Kühl, Clematisstien 5


Vejformænd 

Astersstien - Helle Fischer 

Blåbærstien - Michael Holm 

Clematisstien - Lene Zschau 

Digitalisstien - Ulla Christiansen 

Erantis & Fuchsiastien - Anne Marie Jensen
Aktivitetsudvalget 

Linda Oksborg

Lene Zschau

Eli Vangstrup

Ulla Christiansen

Udlejning af fælleshuset 

Formand Jørgen Olsen  

Webmaster Karsten Kehlet
Tak for din henvendelse. Hvis din henvendelse kræver svar hører du fra os snarest muligt
Din beked blev ikke afsendt. Skriv i steget en mail til os.

Haveforeningen Hestkøbgård • Blåbærstien 11 • 3460 Birkerød • hestkobgaard@hestkobgaard.dk