VELKOMMEN TIL HAVEFORENINGEN HESTKØBGÅRD

Hjemmesiden er skabt med det formål at relevant information samt aktiviteter i Haveforeningen Hestkøbgård formidles ud denne vej.

 

Haveforeningen Hestkøbgård er tilsluttet Nordøstsjællands Kredsen

under Kolonihaveforbundet.

 

 

God fornøjelse på hjemmesiden

 

HISTORIE

Hestkøbgårds historie

 

Ifølge notater fra Nordøstsjællandskredsens protokol kan man fra et bestyrelsesmøde den 15. august 1975 læse, at man forventer at Teknisk Forvaltning I Birkerød snart vil indkalde til møde om udfærdigelse af kontrakt for området Hestkøbgård.

 

Man bemyndigede derfor formand Erik Johansen og kasserer Louis Sørensen til sammen med S.O. Sørensen, H/F Birkerød og Peer Stauersbøl Petersen, HF/ Sjælsø, at ordne fordelingen af haverne. Dette skete på et møde den 22. august 1975. På mødet var yderligere Preben Rasmussen tiltrådt og man udfærdigede en liste over de passive medlemmer som kunne komme i betragtning.

 

Der var oprindelig 70 passive medlemmer, men da man forlangte en ”tro og love” erklæring på at man ikke havde adgang til anden jord samt at der var indbetalt kr. 15,00 I 1974 og kr. 37,00 I 1975 I kontingent, så lykkedes det at finde frem til 46 der skulle deltage I lodtrækning om haverne på Hestkøbgårds jorde. Et kontraktudkast fra 1971 var færdigbehandlet 1. oktober 1975, således at medlemmerne kunne indkaldes til lodtrækningen den 5. oktober 1975 på stadioncafeteriet I Birkerød hvor de 46 haver skulle fordeles.

 

Kredsen fulgte udvalgets indstilling og på et møde 15. oktober 1975 hvor H/F Hestkøbgård var repræsenteret ved Birte Hansen, John Norrie samt Verner Jacobsen, blev man enige om at indkalde til stiftende generalforsamling den 2. november 1975.

 

 

Kilde: Jubilæumsskrift fra år 2000

 

FÆLLESHUS

Fælleshuset udlejes til medlemmer

og deres pårørende.

 

Du kan leje vores fælleshus hvis du skal have selskabelige sammenkomster.

 

Prisen er kr. 700,00 for en weekend - kr. 350,00 for 1 dag. Hertil kommer strømforbruget som afregnes efter måleraflæsning.

 

Depositum kr. 500,00 som tilbagebetales ved tilbagelevering af lokalet i samme stand som man modtog det. Evt. mangler, ituslåede ting samt rengøring modregnes i depositummet.

 

 

Al henvendelse bedes rettet til Karsten i have 45.

 

Se om huset er ledigt i kalenderen herunder

 

AKTIVITETSKALENDER

AKTIVITETSKALENDER

DOWNLOAD

Vedtægter Kolonihaveforbundet

Her på siden kan downloades forskelligt

materiale som pdf filer

 

Vedtægter Haveforeningen Hestkøbgård

KØB AF HAVE

Praktiske oplysninger om hvordan man erhverver sig en have i H/F Hestkøbgård

 

Ansøg om have her

 

Hvordan kommer man på venteliste til en have i Haveforeningen Hestkøbgård?

Du kan søge en have ved at klikke her Du bliver sendt til videre til Nordøstsjællands kredsens hjemmeside, hvor du kan ansøge om en have. Husk at prioritere Hestkøbgård som 1. Prioritet

 

Hvad koster det at komme på ventelisten?

Man betaler 168,- kr. om året i kontingent til Kolonihaveforbundet for et passivt medlemsskab samt gebyr for at være på ventelisten. Som passivt medlem modtager man havebladet 4-5 gange pr. år. Hvis man et år undlader at betale kontingent, glider man automatisk ud af listen og man kan kun komme tilbage på listen ved at betale kontingentet, men man bliver stillet bagerst i køen.

 

Hvad koster et kolonihavehus?

Prisniveauet er meget forskelligt. Vi følger Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Når et hus skal sælges bliver det vurderet af et vurderingsudvalg fra kolonihaveforbundet, herefter bliver huset prissat. Prisniveauet ligger på 40-140.000 alt efter stand og opførselsår.

 

Kan man købe et kolonihavehus på afbetaling?

Nej..kolonihavehuse afregnes altid kontant via en bankoverførsel.

 

Skal man betale indskud til haveforeningen?

Ja..man betaler kr. 2.000,00 i indskud. Ved fraflytning tilbagebetales kr. 1.000,00

 

Hvad koster det at have en have?

Kontingentet er for tiden kr. 925,00 pr. kvartal. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Derudover afregnes for vandforbrug, alle haver er forsynet med egen vandmåler. Ligeledes skal huset være forsikret. Vælger man at være med i foreningens fællesforsikring koster det for tiden kr. 875,00 om året

 

Hvordan er ejerforholdet når man har en have?

Grunden på ca. 300 kvm. er lejet af Rudersdal Kommune. Huset ejer man selv.

 

Hvor lang er ventelisten i øjeblikket?

Januar 2019 er der 35 på venteliste til en have i Hestkøbgård. Selvom det ud fra ventelisten måske kan virke som om at der kan gå nogen tid inden man bliver tilbudt en have, bør man ikke undlade at lade sig skrive på ventelisten, da det ofte viser sig at dem der står højt på listen gerne vil vente med at få have og dermed bliver haven tilbudt til de som står længere nede på listen.

 

Skal man bo i Rudersdal Kommune for at få en have?

Borgere i Rudersdal Kommune har altid fortrinsret til haverne. Såfremt en have ikke kan afsættes til en borger fra Rudersdal Kommune, bliver den tilbudt borgere udenfor kommunen.

 

Bemærk...Pt optages kun borgere i Rudersdal Kommune på vores venteliste.

 

KONTAKT

Bestyrelse og udvalg 2019

 

Formand: Karsten Kehlet, Fuchiastien 1

 

Kredsformand Nordøstsjællandskredsen, Hovedbestyrelsesmedlem

og medlem af forretningsudvalget i Kolonihaveforbundet

 

Næstformand: Michael Holm, Blåbærstien 4

 

Kasserer: Gitte Søvsø Jensen, Astersstien 2

 

Sekretær: Nina Ilsøe, Erantisstien 4

 

Best. Medlem: Bjarne Pedersen, Astersstien 11

 

 

Bestyrelses suppleanter

 

Ulla Christiansen, Digitalisstien 8

 

Bodil Olsson, Blåbærstien 7

 

 

Vejformænd

 

Astersstien - Helle Fischer

 

Blåbærstien - Bodil Olsson

 

Clematisstien - Lene Zschau

 

Digitalisstien - Ulla Christiansen

 

Erantis & Fuchsiastien - Anne Marie Jensen

Aktivitetsudvalget

 

Benedikte Gyes

 

Trine Frost Hermansen

 

Janne Kühl

 

Maria Bovbjerg

 

Udlejning af fælleshuset

 

Karsten Kehlet

 

 

Webmaster

 

Karsten Kehlet

 

 

 

 

Du kan kontakte os ved at udfylde formularen herunder. Hvis din henvendelse drejer sig om at blive skrevet op til en have skal du i stedet klikke her. Alle henvendelser bliver modtaget af foreningsformanden.

Tak for din henvendelse. Hvis din henvendelse kræver svar, kontakter vi dig snarest muligt

The server encountered an error.

Tak for din henvendelse. Hvis din henvendelse kræver svar, bliver du  kontaktet snarest muligt

 

Mvh H/F Hestkøbgård

Haveforeningen Hestkøbgård • Blåbærstien 11 • 3460 Birkerød • hestkobgaard@hestkobgaard.dk

Kolonihaveforbundet

Link til Kolonihaveforbundet. Her findes meget relevant materiale for kolonihavefolk.

 

Kolonihaveforbundet-Nordøstsjællandskredsen

Link til Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællandskredsen. Hestkøbgård er underlagt denne kreds, så her kan hentes megen god information.

 

Kolonihaveportal.dk

Portal for dig, som allerede har kolonihave, ønsker en kolonihave eller er interesseret i viden omkring kolonihaver.

 

Nyttedyr.dk

Biologisk plantebeskyttelse til haveejere - En rigtig god og informativ hjemmeside

 

Vores kolonihaver

Har du kolonihave eller drømmer du om én? Så bliv medlem og vær med til at dele inspiration om kolonihave og -hus. Det er gratis.

 

Kolonihave

Tips, inspiration og gode idéer. Besøg siden og få mange gode råd og tips til brug i kolonihaven.

Haveforeningen Hestkøbgård • Blåbærstien 11 • 3460 Birkerød • hestkobgaard@hestkobgaard.dk

 

WEB Design © • dc-3.dk     |    Luftfotos leveret af • © Drone foto-video

facebook