Velkommen til Haveforeningen Hestkøbgård

Hjemmesiden er skabt med det formål at relevant information samt aktiviteter i Haveforeningen Hestkøbgård formidles ud denne vej. 

Haveforeningen Hestkøbgård er tilsluttet Nordøstsjællandskredsen under Kolonihaveforbundet.  

God fornøjelse på hjemmesiden

'Du kan scrolle frem og tilbage på siden, eller benytte menuen'

Hestkøbgårds historie

Ifølge notater fra Nordøstsjællandskredsens protokol kan man fra et bestyrelsesmøde den 15. august 1975 læse, at man forventer at Teknisk Forvaltning I Birkerød snart vil indkalde til møde om udfærdigelse af kontrakt for området Hestkøbgård. 

Man bemyndigede derfor formand Erik Johansen og kasserer Louis Sørensen til sammen med S.O. Sørensen, H/F Birkerød og Peer Stauersbøl Petersen, HF/ Sjælsø, at ordne fordelingen af haverne. 

Dette skete på et møde den 22. august 1975. På mødet var yderligere Preben Rasmussen tiltrådt og man udfærdigede en liste over de passive medlemmer som kunne komme i betragtning. 

Der var oprindelig 70 passive medlemmer, men da man forlangte en ”tro og love” erklæring på at man ikke havde adgang til anden jord samt at der var indbetalt kr. 15,00 I 1974 og kr. 37,00 I 1975 I kontingent, så lykkedes det at finde frem til 46 der skulle deltage I lodtrækning om haverne på Hestkøbgårds jorde. 

Et kontraktudkast fra 1971 var færdigbehandlet 1. oktober 1975, således at medlemmerne kunne indkaldes til lodtrækningen den 5. oktober 1975 på stadioncafeteriet I Birkerød hvor de 46 haver skulle fordeles. 

Kredsen fulgte udvalgets indstilling og på et møde 15. oktober 1975 hvor H/F Hestkøbgård var repræsenteret ved Birte Hansen, John Norrie samt Verner Jacobsen, blev man enige om at indkalde til stiftende generalforsamling den 2. november 1975.

Kilde: Jubilæumsskrift fra år 2000


Fælleshuset

Fælleshuset udlejes til medlemmer og deres pårørende. 

Du kan leje vores fælleshus hvis du skal have selskabelige sammenkomster. Prisen er kr. 700,00 for en weekend - kr. 350,00 for 1 dag. 

Hertil kommer strømforbruget som afregnes efter måleraflæsning. Depositum kr. 500,00 som tilbagebetales ved tilbagelevering af lokalet i samme stand som man modtog det. 

Evt. mangler, ituslåede ting samt rengøring modregnes i depositummet.  Al henvendelse bedes rettet til Karsten i have 45. 

Se om huset er ledigt i kalenderen herunder

Kalender

Downloads - Internet links

Her på siden kan downloades forskelligt materiale som pdf filer samt links til relevante hjemmesider

Vedtægter Kolonihaveforbundet

Vedtægter Haveforeningen Hestkøbgård

Ordensreglement Haveforeningen Hestkøbgård

Byggereglement for opførelse af huse

Oversigt over stinavne

Sådan udryddes 'dræbersneglen'

Forsikringspolice 2021

Kolonihaveforbundets standard lejevilkår

Internet links

Kolonihaveforbundet
Link til Kolonihaveforbundet. Her findes meget relevant materiale.

Nordøstsjællandskredsen
Link til Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællandskredsen. Hestkøbgård er underlagt denne kreds, så her kan hentes megen god information.

Nyttedyr
Biologisk plantebeskyttelse til haveejere - En rigtig god og informativ hjemmeside.

Kolonihave - Tips og inspiration
Tips, inspiration og gode idéer. Besøg siden og få mange gode råd og tips til brug i kolonihaven.

Køb af have

Bliv skrevet op til en have her

Praktiske oplysninger om hvordan man erhverver sig en have i H/F Hestkøbgård 

Hvordan kommer man på venteliste til en have i Haveforeningen Hestkøbgård?
Du kan søge en have ved at klikke på ovenstående link. Du bliver herefter sendt til videre til Nordøstsjællandskredsens hjemmeside, hvor du kan ansøge om en have. Husk at prioritere Hestkøbgård som 1. Prioritet 

Hvad koster det at komme på ventelisten?
Man betaler 175,- kr. om året i kontingent til Kolonihaveforbundet for et passivt medlemsskab samt gebyr for at være på ventelisten. Hvis man et år undlader at betale kontingent, glider man automatisk ud af listen og man kan kun komme tilbage på listen ved at betale kontingentet, men man bliver stillet bagerst i køen. 

Hvad koster et kolonihavehus?
Prisniveauet er meget forskelligt. Vi følger Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Når et hus skal sælges bliver det vurderet af Kredsens vurderingsudvalg, herefter bliver huset prissat. Prisniveauet ligger på 70-140.000 alt efter stand og opførselsår. 

Kan man købe et kolonihavehus på afbetaling?
Nej..kolonihavehuse afregnes altid kontant via en bankoverførsel. 

Skal man betale indskud til haveforeningen?
Ja..man betaler kr. 2.000,00 i indskud. Ved fraflytning tilbagebetales kr. 1.000,00 

Hvad koster det at have en have?
Kontingentet er for tiden kr. 925,00 pr. kvartal. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Derudover afregnes for vandforbrug, alle haver er forsynet med egen vandmåler. Ligeledes skal huset være forsikret. Vælger man at være med i foreningens fællesforsikring koster det for tiden ca. kr. 1.200,00 om året. 

Hvordan er ejerforholdet når man har en have?

Grunden på ca. 300 kvm. er lejet af Rudersdal Kommune. Huset ejer man selv. 

Hvor lang er ventelisten i øjeblikket?
Maj 2021 er der 44 på venteliste til en have i Hestkøbgård. Selvom det ud fra ventelisten måske kan virke som om at der kan gå nogen tid inden man bliver tilbudt en have, bør man ikke undlade at lade sig skrive på ventelisten, da det ofte viser sig at dem der står højt på listen gerne vil vente med at få have og dermed bliver haven tilbudt til de som står længere nede på listen. 

Skal man bo i Rudersdal Kommune for at få en have?
Borgere i Rudersdal Kommune har altid fortrinsret til haverne. Såfremt en have ikke kan afsættes til en borger fra Rudersdal Kommune, bliver den tilbudt borgere udenfor kommunen. 

Bemærk...Pt optages kun borgere i Rudersdal Kommune på vores venteliste.

Kontaktpersoner

Du er velkommen kontakte os på nedenstående kontaktformular. Alle beskeder modtages af formanden og kassereren.
Drejer din henvendelse sig om at blive skrevet op til en have, skal du i stedet klikke her:

Bliv skrevet op til en have her

Bestyrelse og udvalg valgt på Generalforsamlingen 2021 

Formand: Karsten Kehlet, Fuchiastien 1 
Kredsformand Nordøstsjællandskredsen. 
Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af 
forretningsudvalget i Kolonihaveforbundet 


Kasserer: Gitte Søvsø Jensen, Clematisstien 1

Næstformand: Michael Holm, Blåbærstien 4   

Sekretær: Nina Ilsøe, Erantisstien 4 

Best. Medlem: Bjarne Pedersen, Astersstien 11

Bestyrelses suppleanter 

Ulla Christiansen, Digitalisstien 8 

Lene Zschau, Clematisstien 4


Vejformænd 

Astersstien - Helle Fischer 

Blåbærstien - Michael Holm 

Clematisstien - Lene Zschau 

Digitalisstien - Ulla Christiansen 

Erantis & Fuchsiastien - Anne Marie Jensen
Aktivitetsudvalget 

Linda Oksborg

Lene Zschau


Udlejning af fælleshuset 

Karsten Kehlet  

Webmaster Karsten Kehlet
Tak for din henvendelse. Hvis din henvendelse kræver svar hører du fra os snarest muligt
Din beked blev ikke afsendt. Skriv i steget en mail til os.

Haveforeningen Hestkøbgård • Blåbærstien 11 • 3460 Birkerød • hestkobgaard@hestkobgaard.dk